Bến Nghé - Duy nhất khuôn đất mặt tiền Thái Văn Lung góc Lê Thánh Tôn, Quận 1. DT 10x32m giá 300 tỷ

300 tỷ Tác giả: Kpuih Đông

Diện tích:320m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Quận 1