Bán tòa nhà TMC 157 Pasteur P6 19x35 2H16T

640 tỷ Tác giả: Đoàn Thanh Hải

Diện tích:707m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Quận 1