Bán Nhà Thủ Đức - Khu Đô Thị Vạn Phúc City

Tác giả: Nguyễn Thanh Tâm

Diện tích:577m

Loại:Nhà bán

Khu vực:Thành phố Thủ Đức