Bán nhà riêng đường Calmette quận 1, phù hợp KD Airbnb/Homestay

18.6 tỷ Tác giả: Phan Trung Nguyên

Diện tích:44m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Quận 1