Bán nhà nát 25x30 MT Nguyễn Thị Định ngay Phố Đông Village

45 tỷ Tác giả: Đoàn Thanh Hải

Diện tích:756m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Quận 2