Bán nhà MT 8A Nguyễn Cảnh Chân 4.6x25m, 1T3L

34 tỷ Tác giả: Đoàn Thanh Hải

Diện tích:103m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Quận 1