Bán Nhà Huyền Quang Phường Tân Định Quận 1 Giá 10 Tỷ TL

10 tỷ Tác giả: Quỳnh My

Diện tích:33m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Quận 1