Bán nhà 6 tầng đường Thạch Thị Thanh, quận 1, diện tích 72m2, giá 17,5 tỷ TL

17.5 tỷ Tác giả: Hiệp Cao

Diện tích:72m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Quận 1