Bán Khách sạn 9 tầng, ngay khu VIP Đệ Nhất Khách Sạn, phường 4, Tân Bình

55 tỷ Tác giả: Hiệp Cao

Diện tích:146m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Tân Bình