Bán khách sạn 4 sao Golden Central Sài Gòn Quận 1 MT 140 Lý Tự Trọng - giá 1100 tỷ

1100 tỷ Tác giả: Kpuih Đông

Diện tích:495m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Quận 1