Bán Khách sạn 3 Sao Cửu Long 1H7L giá 60tỷ

60 tỷ Tác giả: Đoàn Thanh Hải

Diện tích:162m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Tân Bình