Bán gấp khách sạn trung tâm Quận 1, Lê Thánh Tôn, Bến Thành (7,3x18,65m) DTCN: 146,5m2. Giá 250 tỷ

250 tỷ Tác giả: Kpuih Đông

Diện tích:146m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Quận 1