Bán CHDV 1T5L Nam Kỳ Khởi Nghĩa Q3 có HĐThuê 170tr

41 tỷ Tác giả: Đoàn Thanh Hải

Diện tích:116m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Quận 3