Bán Building Nguyễn Trọng Tuyển 58tỷ đag có HĐ thuê 335tr/tháng

58 tỷ Tác giả: Đoàn Thanh Hải

Diện tích:340m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Tân Bình